SERWIS INSTALACJI I URZĄDZEŃ

Poprawna eksploatacja wszelkich urządzeń i instalacji wiąże się z czynnościami serwisowymi, które powinni wykonywać wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy. W związku z ciągle powiększającą się ilością zamontowanych urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz coraz większym zapotrzebowaniem na usługi serwisowe nasz firma proponuje naszym klientom usługi serwisowe. REMDŹWIG proponuje naszym klientom serwis urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kotłowni i wszelkich węzłów cieplnych. Oferujemy opiekę serwisową w ramach gwarancji oraz w okresie pogwarancyjnym zarówno instalacji wykonanych przez nas jak również przez inne firmy. Nasze ekipy serwisowe są wyposażone w odpowiedni sprzęt do prowadzenia czynności serwisowych oraz obsługi wszystkich w/w urządzeń i instalacji. Ponadto pracownicy naszego serwisu posiadają uprawnienia potrzebne do wykonywania czynności obsługowych i serwisowych tzn. świadectwa kwalifikacyjne w zakresie obsługi, naprawy i serwisowania urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz do obrotu tymi substancjami, świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, konserwacji, montażu i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV na stanowisku dozoru i eksploatacji.