OGRZEWNICTWO

Ogrzewanie budynków oraz produkcja ciepła do celów technologicznych stanowi jeden z ważniejszych
czynników decydujących o późniejszych kosztach eksploatacji. Dlatego też rosnące systematycznie
ceny paliw, a także względy ekologiczne decydują o rozwoju nowoczesnych technologii grzewczych.
Ma to na celu obniżenie kosztów wytwarzania ciepła i zarazem zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
powstających w wyniku spalania paliw. Nowoczesne systemy wytwarzania ciepła dostosowują się
automatycznie do zmiennych potrzeb technologicznych lub do warunków na zewnątrz i wewnątrz
budynku. Ma to na celu zapewnienie z jednej strony niskich kosztów eksploatacji, a z drugiej
wysokiego poziomu komfortu cieplnego użytkowników.