ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Specjalizujemy się szczególnie w projektowaniu i wykonawstwie:

instalacji wentylacyjnych,
instalacji klimatyzacyjnych,
instalacji chłodniczych,
instalacji pary technologicznej,
instalacji kotłowni gazowych i olejowych,
instalacji węzłów cieplnych,
wszelkich instalacji rurowych wewnętrznych i zewnętrznych,