POMIARY, REGULACJE

Każda instalacja, podczas pierwszego uruchomienia zostaje wyregulowana, tak by przepływyi wydajności
w poszczególnych punktach instalacji osiągnęły parametry zgodne z projektem i potrzebami.
Nieodpowiednia regulacja może spowodować wadliwe działanie całej instalacji. Z upływem czasu
następuje jednak stopniowa zmiana charakterystyki pracy poszczególnych elementów instalacji
w czasie jej użytkowania. Powoduje to, że zmienia się również efekt końcowy pracy całej instalacji.
Dlatego każda instalacja wymaga okresowych pomiarów i regulacji, bo tylko w takim przypadku instalacja
będzie przez cały okres eksploatacji spełniała swoje funkcje.

Nasz firma dysponuje odpowiednim oprzyrządowaniem do wykonywania pomiarów i regulacji wszelkich
instalacji. Wykonujemy pomiary i regulacje wydajności instalacji wentylacyjnych, pomiary natężenia
dźwięku, pomiary temperatury oraz kontrole szczelności instalacji freonowych. Dysponując dużą wiedzą
fachową, doświadczeniem oraz odpowiednim wyposażeniem nasi pracownicy potrafią skontrolować
i wyregulować każdą instalację. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Wykonujemy profesjonalne diagnozy oraz pomiary instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
i grzewczych. W naszych badaniach posługujemy się profesjonalnym sprzętem pomiarowym
wiodących na rynku firm, m.in.: Flir, TSI, Testo, KIMO.

Wykonujemy pomiary w zakresie:
- prędkości i wydatku powietrza w urządzeniach i całych systemach wentylacyjnych z możliwością
wykonania protokołów pomiarowych dla dokumentacji odbiorowej budynku
- parametrów powietrza takich jak: prędkość, wilgotność, temperatura , jakości powietrza
- ciśnienia statycznego i dynamicznego w kanałach
- poziomu dźwięku od urządzeń i systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- termowizji z możliwością wykonania ekspertyz w zakresie regulacji systemów grzewczych
i izolacyjności termicznej przegród

Dysponujemy doświadczonym i wykwalifikowanym personelem. Służymy pomocą w wykonaniu ekspertyz
oraz projektów technicznych z zakresu systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.