OFERTA

Oferta naszej firmy obejmuje montaż, konserwację, modernizację oraz naprawę i serwis urządzeń dźwignicowych,
które wyprodukowane są z komponentów renomowanych firm i odznaczają się najwyższą jakością i niezawodnością.

Produkcja i sprzedaż:

Suwnice z napędem ręcznym i elektrycznym:
- Natorowe.
- Podwieszane.
- Lekkie suwnice bramowe.

Suwnice mogą być wyposażone w systemy zdalnego sterowania, płynne regulacje prędkości wszystkich mechanizmów.

- Żurawie z napędem ręcznym i elektrycznym:
- Żurawie słupowe obrotowe.
- Żurawie przyścienne.
- Modułowe systemy KBK.

Wyciągi z napędem:
- Ręcznym.
- Elektrycznym.
- Pneumatycznym.

Dźwigi osobowe i towarowe:
- Małe dźwigi towarowe.
- Dźwigi towarowe.
- Dźwigi towarowo - osobowe.
- Dźwigi osobowe.
- Dźwigi szpitalne.
- Konstrukcje samonośne wraz z obudową.

Platformy dla osób niepełnosprawnych:
- Pionowe platformy z konstrukcją samonośną dla osób niepełnosprawnych.
- Platformy przyschodowe dla osób niepełnosprawnych.

Montaż:

Montaż urządzeń transportu bliskiego:
- Suwnic.
- Dżwigów osobowych, towarowych i szpitalnych.
- Platform dla osób niepełnosprawnych.
- Żurawi stałych i przenośnych.
- Wyciągarek i wciągników.
- Podestów ruchomych załadowczych.
- Dźwigników.

Montaż torów jezdnych suwnic i wyciągów.

Serwis, modernizacje, naprawa i remonty:

Serwisowanie, modernizowanie oraz naprawa i remonty urządzeń dźwignicowych:
- Suwnice, żurawie stałe, przenośne i przewoźne, wyciągniki, wyciągarki.
- Mechanizmy podnoszenia wózków jezdniowych, podesty ruchome załadowcze.
- Dżwigi osobowe i towarowe.

Ekspertyzy i pomiary:

Doradztwo w zakresie doboru urządzeń dźwignicowych.
Ekspertyzy i ocena stanu technicznego dźwignic, dźwigów, podtorzy i torów suwnic i wciągników.
Pomiary elektryczne skuteczności zerowania i oporności izolacji.

Oferujemy również usługi w zakresie urządzeń ciśnieniowych:

Wytwarzanie rurociągów parowych, rurociągów technologicznych do gazów i cieczy.

Montaż:
- Stałych zbiorników ciśnieniowych.
- Zbiorników bezciśnieniowych.

Naprawy:
- Kotłów parowych.
- Kotłów wodnych.
- Stałych zbiorników ciśnieniowych.
- Zbiorników bezciśnieniowych.
- Rurociągów stalowych.